Dmitry Mishunin
CEO, Founder
Gleb Zykov
CTO, Cofounder
Ksenia Borodulina
COO
Alexey Belozertsev
Tech Lead, Cofounder
Galina Likhitskaya
VP of Operations
Natalya Zinovich
CHRO